Gewijzigde coronaregels 19 november

Vanaf 19 november 2020 gelden gewijzigde maatregelen.
Het is toegestaan om te fietsen in kleine groepen van maximaal 4 personen. Houd je hieraan, want grotere groepen lopen het risico op een bekeuring. Zowel voor, tijdens als na de rit dient 1,5 meter afstand te worden gehouden tot elkaar en andere weggebruikers. Dit kan je in de praktijk vaak het beste waarborgen door in een lint te fietsen. Let ook op de onderlinge afstand en groepsgrootte bij vertrek, stoplichten of pechsituaties.

We blijven vertrekken vanaf het (gesloten) clubgebouw op de tijden zoals aangegeven in de toeragenda. Nu de groepen kleiner worden, is het nog belangrijker om vooraf een route voor te bereiden of van de WTC-website te halen: Toerleden/GPS wegroutes of Toerleden/GPS gravelroutes. Geef op forum/fietsafspraken aan wat je van plan bent te gaan rijden. Maximaal 3 leden kunnen zich dan bij je aanmelden. En voor iedereen blijft gelden: schrijf je in via de digitale presentielijst. Daarmee geef je aan dat je gezond bent en dat je je conformeert aan de 10 Clubregels in Coronatijd die onverminderd van kracht blijven.

Meer informatie over veilig fietsen vind je op de website van de NTFU

WTC-ers in beeld

wtcers in beeld