Doortrappen met WTC Houten

Op 30 oktober 2020 heeft wethouder Kees van Dalen het lokale sportakkoord ondertekend met “Inclusief bewegen” als een van de speerpunten.

In dit akkoord is WTC Houten de lokale trekker van het landelijke project Doortrappen, dat ouderen wil stimuleren om te fietsen. Samen met wijkteams, welzijns- en ouderenorganisaties en met ondersteuning van de gemeente Houten en provincie Utrecht, willen we ouderen stimuleren om mee te fietsen.

Waarom we dat doen? Dat wordt duidelijk in bijgaand filmpje, waarin WTC-voorzitter Eric van Vliet en vice-voorzitter Marijke Oosterbaan uitleggen wat meefietsen met de recreanten betekent en waarom WTC Houten het belangrijk vindt om een bijdrage te leveren aan de Houtense samenleving!

Doortrappen met WTC Houten

WTC-ers in beeld

wtcers in beeld