Coronaregels opening clubgebouw

Algemene regels voor horeca en corona

 • Het clubhuis van de WTC is een geregistreerde sportkantine van de gemeente Houten en valt onder de regelgeving van de ‘Drank en Horecawet’
 • Op momenten dat alcohol geschonken wordt in een sportkantine, is het wettelijk verplicht dat minimaal één persoon aanwezig is met een NOC-NSF certificaat of met een sociaal hygiëne diploma.
 • De WTC volgt de regels voor horecagelegenheden van Horeca Nederland
 • De gebruikers houden zich aan algemene corona maatregelen, waaronder; niet komen bij verschijnselen, anderhalve meter afstand houden, hoesten en niezen in ellenboog hygiënemaatregelen bij binnenkomst en bij toiletgang.

Aanvullende regels voor bezoekers clubhuis WTC

 • Het clubhuis is alleen open voor fietsers als er twee, vooraf op website vermelde en geregistreerde barvrijwilligers aanwezig zijn in het clubhuis.
 • De barvrijwilligers van dienst melden zich vooraf aan bij de voorzitter bestuur (Eric) of coördinator beheer (Ton) en worden door hen toegevoegd aan de voorinschrijvingslijst voor toerleden op de website. Recreanten zorgen voor eigen barvrijwilliger en registratie.
 • Verplichte registratie van iedere bezoeker geschiedt door digitale registratie vooraf op de lijst voor voorinschrijving ritten toerleden. Recreanten hebben eigen registratie.
 • Het clubhuis wordt alleen geopend door de barvrijwilliger van dienst, voorzitter WTC-bestuur of beheerder (dus niet door een toerleider/sleutelhouder).
 • Fietsers gebruiken direct bij binnenkomst en bij toiletgang desinfectiegel voor hun handen.
 • Er zijn twee toiletten geopend, de urinoirruimte is afgesloten.
 • Iedereen gaat zitten. Staan en lopen doe je alleen om te bestellen of voor toiletbezoek. Houd daarbij de looprichting aan.
 • Binnen zijn 20 zitplaatsen beschikbaar op 1,5 meter afstand in een vaste tafelopstelling. De houten stoelen blijven binnen op dezelfde plek staan en worden ook binnen niet verplaatst.
 • Buiten op het terras zijn 30 zitplaatsen op banken en op extra plastic stoelen. Houd ook buiten op het terras 1,5 meter afstand aan.
 • In het clubhuis is eenrichtingsverkeer; Toegang clubhuis voor fietsers alleen door de ingang achter bij het terras. Iedereen houdt de aangegeven looprichting aan en verlaat het gebouw door de voordeur.
 • De ruimte achter de bar en de keuken zijn alleen toegankelijk voor maximaal twee vooraf geregistreerde vrijwilligers.
 • Drankjes kunnen aan de bar worden besteld en worden meteen afgerekend met pinbetaling.
 • We gebruiken vanwege de hygiëne tijdelijk alleen wegwerpglazen en portieverpakkingen nootjes en chips.
 • Gebruikers van het clubhuis volgen de aanwijzingen van barvrijwilligers.
 • De barvrijwilligers geven aan wanneer het clubhuis gaat sluiten.
 • Bij afsluiten door barvrijwilligers verlaten ook clubleden het terras.
 • We zijn allen verantwoordelijk voor naleving en vinden het gewoon als we elkaar aanspreken op gedrag. Eventjes dit, eventjes dat, geldt niet.

WTC-ers in beeld

wtcers in beeld