Annulering Toertocht Kromme Rijnstreek 2020

De organisatoren van de Toertocht Kromme Rijnstreek van 26 september 2020 hebben besloten de tocht dit jaar te annuleren wegens het rondwaren van het coronavirus.

Fietsen in grotere groepen zal misschien mogelijk zijn in september met behoud van de anderhalve meter maatregel, maar het organiseren van de tocht voor onze leden en leden van elders wordt lastig.

We realiseren ons dat het goede doel (Hospice Kromme Rijnstreek) juist nu ondersteuning nodig heeft, maar we schatten de risico’s op onverhoopte problemen te hoog in om de organisatie van de tocht door te laten lopen. Het is te onzeker wat de invloed is op het aantal inschrijvingen vooraf en het aantal deelnemers op de dag zelf. Speciale aanpassingen zijn nodig bij het inschrijfbureau op de dag zelf en het clubhuis binnen is bij handhaven van de anderhalve meter regel niet geschikt voor grotere groepen voor de voor- en nazit. Bij de voorbereiding zal er minder contact zijn met de ruim 30 clubvrijwilligers die nodig zijn om de dag goed te laten verlopen. Tot slot willen we niet bijdragen aan het ontstaan van onverwachte situaties die mogelijk kunnen leiden tot verspreiding van het virus.

Betrokkenen zijn geïnformeerd en de voorinschrijving via de NTFU is geblokkeerd. Een groep van 45 deelnemers die zou komen, is afgemeld.
Jammer, we gaan nu voor het organiseren van de tocht op 25 september 2021.

Bart, Geurt, Frank, Martijn, Martin en Ton

WTC-ers in beeld

wtcers in beeld