Maatregelen Corona-virus (aanvulling 2)

Op maandag 23 maart jl. heeft de overheid de looptijd van de maatregelen naar aanleiding van de corona-crisis verlengd tot 1 juni 2020.

Dit betekent dat tot die datum geen clubbijeenkomsten zoals ritten, trainingen, vergaderingen en vieringen zullen plaatsvinden en het clubgebouw gesloten blijft voor toerfietsers en recreanten.

Daarnaast zijn er aanvullende maatregelen van kracht geworden die inhouden dat samenkomsten van meer dan drie personen niet langer zijn toegestaan. Dat betekent dat vanaf nu ook individuele fietsafspraken met meer dan drie fietsers niet meer mogelijk zijn.

Vanuit het streven om sociale contacten sterk te verminderen blijft het dringend advies om zoveel mogelijk alleen te gaan fietsen en ten opzichte van andere mensen minimaal 1,5 meter afstand te houden.

Hou afstand, rij veilig en blijf gezond!

Namens het bestuur van WTC Houten   

Met vriendelijke groet,   

Eric van Vliet
Voorzitter

WTC-ers in beeld

wtcers in beeld