Website onderhoud

website

In verband met onderhoud kan de website vandaag enige tijd uit de lucht zijn.

Website en databases zijn door onze hosting provider gemigreerd naar nieuwe servers.

De Ledenadministratie wordt opnieuw geprogrammeerd, met een link naar de NTFU. 

Functies die gebruik maken van de oude Ledenadministratie zijn tijdens de migratieperiode niet beschikbaar.

Binnenkort zijn de functies Agenda en Inschrijving Ritten weer beschikbaar.  

WTC-ers in beeld

wtcers in beeld