Algemene Leden Vergadering 11 februari 2015

Het bestuur van WTC Houten laat hierbij weten dat de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsvindt op:

Woensdag 11 februari 2015 om 20.00 uur in het clubhuis.

De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden in het clubblad van januari.

De link naar Financieel verslag 2014 en Begroting 2015 is via e-mail toegezonden.

WTC-ers in beeld

wtcers in beeld